Przebudowa muru oporowego podtrzymującego ul. Jeleniogórską ( skarpa rzeki Nysy Szalonej ) dz. nr 159 w Bolkowie ( 0+000-0+030) [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

Całkowita wartość zadania : 150.401,41
Wnioskowana wysokość dotacji : 110.000,00
Budżet Gminy Bolków : 40.401,41
Długość do przebudowy: 0,030 km

ZAKRES PRAC:
– rozebranie zawalonego granitowego muru oporowego skarpy rzeki,
– oczyszczenie koryta rzeki,
– wykonanie nowych fundamentów betonowych,
– wymurowanie nowego muru oporowego z bloczków granitowych wraz ze spoinowaniem,
– odtworzenie pobocza oraz części nawierzchni bitumicznej drogi,
– odtworzenie barier bezpieczeństwa,

WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: PAŹDZIERNIK 2016

Nysa Szalona Nysa Szalona

Rozmiar czcionki
Kontrast