Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie, dz. nr ewid. 281; 277; cz.276

Całkowita wartość zadania : 585.456,27
Wysokość dotacji : 341.460,00
Budżet Gminy Bolków : 243.996,27
Długość nawierzchni do przebudowy: 1,355 km

Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

ZAKRES PRAC:
– koryta wykonywane mechanicznie,
– profilowanie i zagęszczanie podłoża,
– warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm,
– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
– oczyszczenie i remont przepustów

WYKONAWCA: GMZBGKiM
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: 15 WRZEŚNIA 2017

PłoninaPłonina 281Płonina 281 Płonina 281

Rozmiar czcionki
Kontrast