Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 209 obręb Bolków 0002 – ul. Republikańska

Republikańska przed remontemRepublikańska po remoncieCałkowita wartość zadania : 107.489,72
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 107.489,72
Długość do przebudowy: 0,151 km

ZAKRES PRAC:
– koryta wykonywane mechanicznie,
– wykonanie krawężników betonowych na podsypce cementowej-piaskowej,
– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
– oczyszczenie przepustów,
– regulacja studzienek dla włazów kanałowych
– wykonanie poboczy z kruszywa rozściełanego ręcznie

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Rozmiar czcionki
Kontrast