„WIEM, UMIEM, ROZUMIEM”

Projekt: „WIEM, UMIEM, ROZUMIEM”
RPO WD na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny. Projekt jest współfinansowany z EFS.

Partner wiodący: Fundacja Rodzinna Stacja. Gmina Bolków jest: Partnerem 1.

Wartość projektu: 446.055 zł; Wkład własny gminy: 0 zł.

Projekt realizowany w: Szkole Podstawowej w Kaczorowie, Szkole Podstawowej w Lipie i w Szkole Podstawowej w Sadach Górnych.

Zadania określone w Projekcie:wiem umiem rozumiem tablica

  1. Wsparcie uczniów w nauce języków obcych i w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  2. Wyposażenie i uruchomienie pracowni matematyczno-przyrodniczych w tym jednej międzyszkolnej matematyczno-przyrodniczej pracowni EKSPERYMENTALNEJ w Kaczorowie,
  3. Wdrożenie nowej formy pracy z uczniem z uwzględnieniem holistycznego i interdyscyplinarnego podejścia w kształtowaniu właściwych postaw uczniów niezbędnych na rynku pracy: kreatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności, pracy zespołowej,
  4. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w realizacji programów nauczania oraz rozwój kompetencji cyfrowych u uczniów,
  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i indywidualizacja wsparcia

Lototyp RPO

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Rozmiar czcionki
Kontrast