Wzrost jakości i dostępności usług medycznych

Zgodnie z zawartą z Województwem Dolnośląskim w dniu 28.04.2017 r. Umową o dofinansowanie projektu „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie” nr RPDS.02.01.01-02-0070/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1.”E-usługi publiczne” Poddziałania nr 2.1.1. „E-usługi publiczne-konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, SPZOZ w Bolkowie zrealizował zadanie pn. „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie”.

Całkowita wartość projektu 656.666,25 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych 628.769,85 zł

Kwota dofinansowania 534.454,39 zł

Udział środków własnych SPZOZ w Bolkowie 122.211,86 zł

Lototyp RPO

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Rozmiar czcionki
Kontrast