Remont muru oporowego przy ul. Młynarskiej – dz. nr ewid. 447

Mur oporowy MłynarskaZakres prac obejmuje:

  • rozebranie muru ok. 30m²,
  • oczyszczenie kamieni,
  • stemplowanie i szalowanie,
  • wymurowanie muru ok. 30m² i podpór 2 szt.,
  • fugowanie pozostałego muru ok. 30m².

Kwota brutto: 28.700,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych).

Młynarska mur Młynarska-zakońxzenie remontu

Rozmiar czcionki
Kontrast