Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Półwsie – dz. nr 44/4

Całkowita wartość zadania : 95.399,02
Wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków :  95.399,02
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,140 km

ZAKRES PRAC:
– rozbiórka nawierzchni i korytowanie
– karczowanie krzaków i podszycia,
– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
– oczyszczanie rowów
– odtworzenie poboczy oraz utwardzenie istniejących zjazdów

WYKONAWCA: GMZBGKiM

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: LISTOPAD 2017

Półwsie 44/4 Półwsie 44/4 Półwsie 44/4

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Rozmiar czcionki
Kontrast