Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 530 w Grudnie

Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 530 w Grudnie (0+000 – 0+200) [ intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

Całkowita wartość zadania : 140.017,95
Wysokość dotacji : 108.000,00
Budżet Gminy Bolków : 32.017,95
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,200 km

Zadanie zrealizowane przy udziale środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

ZAKRES PRAC:
– korytowanie
– karczowanie krzaków i podszycia,
– warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm,
– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,

– prace odwodnieniowe przy cieku wodnym

– wykonanie poręczy ochronnych,

– odtworzenie poboczy oraz utwardzenie istniejących zjazdów

WYKONAWCA: GMZBGKiM

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: LISTOPAD 2017

Grudno 530Grudno 530

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Rozmiar czcionki
Kontrast