Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Gmina Bolków przystępuje do realizacji projektu pn. „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”; Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałania 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest przebudowa nawierzchni ulic: Rynek, Farbiarska, część Rycerskiej oraz Jaworskiej w Bolkowie wraz z infrastrukturą  nadziemną i oświetleniem oraz przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej, deszczowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Rynek, Farbiarska, Rycerska.

W ramach realizacji projektu zostanie wykonana :

  1. Wymiana nawierzchni płyty Rynku- zastosowanie kostki granitowej jednostronnie płomieniowanej i szlifowanej, wymiana nawierzchni chodników, placów, jezdni oraz miejsc postojowych.
  2. Renowacja, wymiana oraz wprowadzenie nowych elementów małej architektury.
  3. Uporządkowanie zieleni, zarówno wysokiej jak i niskiej, aby poprawić estetykę zredukowana będzie ilość drzewostanu oraz nasadzone nowe drzewa i krzewy.
  4. Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulic: Rynek, Jaworska, Farbiarska, Rycerska.
  5. Montaż nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED. Wykonanie podświetlenia studni i fontanny.
  6. Wprowadzenie monitoringu miejskiego.

Realizacja projektu ma na celu poprawę estetyki zabytkowego centrum miasta i jego funkcjonalności, co ma wyeksponować oryginalną zabudowę i stworzyć przestrzeń atrakcyjną dla mieszkańców i turystów.

Całkowita wartość projektu to kwota rzędu 10.456.782,49 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 7. 396.380,05 zł.

Celem głównym projektu jest „Wzrost potencjału reprezentacyjnego i turystycznego miasta oraz poprawa jakości miejskiej infrastruktury technicznej”.

Do celów szczegółowych zaliczmy:

– nadanie nowych funkcji kulturalno- społecznych obszaru,

– poprawę zdekapitalizowanej zabudowy rynku o niskiej estetyce,

– wzrost wyposażenia gminy w infrastrukturę wodno- ściekową, komunalną,

– poprawę stanu technicznego infrastruktury wod.- kan., a tym samym stanu technicznego infrastruktury (w tym dróg, chodników, miejsc rekreacyjnych),

– obniżenie poziomu zagrożenia patologiami społecznymi, powstanie bodźców do kształtowania pozytywnych wzorców,

– wzrost poziomu zadowolenia i satysfakcji mieszkańców z rejonu, w którym żyją,

– podniesienie poziomu bezpieczeństwa,

– odnowienie zdegradowanego obszaru szczególnej ochrony konserwatorskiej,

– wykorzystanie potencjału reprezentacyjnego gminy, szczególnie historycznego centrum Bolkowa, będącego centralnym punktem gminy,

– wzrost powierzchni terenów zieleni urządzonej,

– likwidacja barier architektonicznych,

– wzrost poziomu przedsiębiorczości w branży turystycznej,

– obniżenie bezrobocia.

Dnia 18 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Bolkowie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą zadania, którym zostało Konsorcjum firm: Lider- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex- J.M.” ze Świdnicy przy partnerstwie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „DROG- ZIEM” ze Strzegomia. Przejęcie placu budowy zaplanowano na lipiec br.

Dzięki realizacji zadania inwestycyjnego zrewitalizowany obszar zyska nowe funkcje społeczne, gospodarcze i rekreacyjne, poprawiona zostanie również jego funkcjonalność.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu

Materiały promujące projekt

 

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji Rynku

5 grudnia br. w GMOKS i R w Bolkowie odbyło się otwarte spotkanie informacyjno- promocyjne z mieszkańcami w ramach realizacji przez Gminę Bolków projektu pn. „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Organizatorem spotkania był Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab, który w towarzystwie swojego Zastępcy, kierownika budowy oraz kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska starali się przybliżyć przybyłym mieszkańcom oraz zainteresowanym projekt, jego cel, utrudnienia, które się wiążą z jego realizacją oraz proponowane zmiany organizacji ruchu i funkcjonowania rynku na czas remontu. Podsumowano także to co już zostało wykonane.

Przybyli na spotkanie mieli możliwość zadawania pytań, podejmowania dyskusji na tematy, które ich nurtują, czy dotyczą prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Na wszystkie pytania udzielono wyczerpujące odpowiedzi. Pewne tematy pozostawiono do ponownego przeanalizowani i rozpatrzenia innych możliwości i rozwiązań. Podczas spotkania zainteresowani odebrali przygotowane w ramach realizacji projektu materiały, a mianowicie foldery i broszury promocyjne (zawierające szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania projektu, kosztu całej inwestycji, celu projektu, zakresu prac jaki zostanie wykonany), długopisy, ołówki oraz notesy.
Podczas spotkania wspólnie ustalono, że mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje dot. dalszych prac związanych z przebudową rynku do Urzędu Miejskiego w Bolkowie, a rozwiązaniu problemów komunikacyjnych swoją pomocą służy kierownik budowy Pan Sylwester Słabaszewski dostępny pod nr tel. 607 150 002.
Kolejne spotkanie zaplanowano na luty 2019 r. o czym poinformujemy.

Fotorelacja z wykonywanych prac

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Rozmiar czcionki
Kontrast