Poprawa funkcjonalności i estetyki budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Rochowice

odnowa wsi

Całkowita wartość zadania : 75.103,42
Wysokość dotacji : 25.000,00
Budżet Gminy Bolków : 50.103,42

Zadanie zrealizowane w ramach: konkursu „ Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku współfinansowanego  ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

ZAKRES PRAC:
Szczegółowy zakres zadania określała dokumentacja techniczna , która obejmowała m.in. :

  • Renowację elewacji, a w tym m.in. odbicie i naprawa tynków zewnętrznych oraz ich dwukrotne malowanie farbą silikatową
  • Obróbki blacharskie
  • Wykonanie placu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej :
  • Wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej wraz z badaniami i pomiarami nowej
  • Ustawienie rusztowań
  • Wywiezienie i utylizację gruzu

WYKONAWCA: GMZBGKiM

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: WRZESIEŃ 2018

 

Świetlica Stare RochowiceŚwietlica Stare Rochowiceśweitlica Stare Rochowice

 

Rozmiar czcionki
Kontrast