Utwardzenie terenu pod plac parkingowy przy ul. Sienkiewicza 13 w Bolkowie, dz. 485/10 i 485/11

Szczegółowy zakres prac obejmuje:
  • Równanie i korytowanie na głębokość do 10 cm;
  • Wyskarpowanie ziemi i obsianie trawą;
  • Zakup, dowóz kruszywa: tłuczeń ok. 100 ton i mieszanka ok. 200 ton;
  • Rozprowadzenie kruszywa, wykonanie odpowiednich spadków;
  • Utwardzenie, zagęszczenie nawierzchni walcem lub zagęszczarką.

 

Koszt brutto: 20.910,00.

wykonawca : Kółko Rolnicze w Lipie

termin: od 30.04.2018 do 15 05.2018

Parking Sienkiewicza 13 dz. 485

 

Rozmiar czcionki
Kontrast