Remont kapitalny nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr dz. 563, 31/3, 607/2 i 607/1 obręb Wolbromek – I ETAP 1800mb

Przedmiot zadania:

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej oraz naprawy podbudowy i odwodnienia drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej granicach działek o nr ewid. 563,31/3, 607/2 i 607/1 obręb Wolbromek, gmina Bolków na długości 1,8 km od zjazdu z drogi powiatowej nr 2883D z kierunku od Kłaczyny do ul. Pogodnej w Bolkowie.

W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się:

 • demontaż istniejących progów zwalniających i oznakowania pionowego (przekazanie Zamawiającemu),
 • miejscowe korytowanie i wywóz urobku,
 • wykonanie warstwy odsączającej – grubość 10 cm,
 • wykonanie podbudowy z niesortu 0/63 warstwa dolna – grubość 15 cm,
 • wykonanie podbudowy z niesortu 0/31,5 warstwa górna – grubość 8 cm,
 • wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno – asfaltowej – grubość 4 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej – grubość 4 cm,
 • wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej – grubość 10 cm,
 • oczyszczenie istniejących rowów i przepustów,
 • umocnienie skarp rowów ażurowymi płytami prefabrykowanymi,
 • rozebranie zniszczonych przepustów i odtworzenie tych przepustów,
 • wykonanie 2 progów zwalniających z masy mineralno – asfaltowej,
 • remont istniejących zjazdów,
 • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

 

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym w 2018 roku w formie dotacji celowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Koszt wykonania: 735.966,04 zł brutto, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości: 378.000,00 zł

Wykonawca zadania: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Termin wykonania: do 30 listopada 2018 r.

Wolbromek-563

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Rozmiar czcionki
Kontrast