Rozwój e-usług w Gminie Bolków

Rozwój e-usług w Gminie Bolków

Gmina Bolków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Rozwój e-usług w Gminie Bolków”

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług (A2B, A2C oraz A2A) w Gminie Bolków, poprzez ich rozwój w zakresie: dostępu w postaci cyfrowej do informacji będących w posiadaniu Gminy Bolków (eCmentarz), w tym informacji przestrzennej (eMapy), w zakresie e-administracji (Gminny Portal Podatkowy, formularze na platformie ePuap o wysokiej dojrzałości), a także tworzenia elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (Elektroniczny Obieg Dokumentów), również dotyczących wspomagania procesów decyzyjnych (eRada).

 • Całkowita wartość projektu:  654 353,62
 • Wartość dofinansowania: 556 200,57
 • Wkład własny: 98 153,05
 • Okres realizacji projektu: od 2017-05-26 do 2020-11-30

Zakres projektu

 1. E-podatki – Platforma internetowa, dzięki której podatnicy uzyskają możliwość sprawdzenie stanu swoich należności w rozłożeniu na poszczególne rodzaje zobowiązań, uzyskają możliwość zapłaty wybranej  raty/rat  wybranego  podatku,  on-line  z  własnego banku  internetowego  podatnika  lub  kartą
 2. E-mapy –  Portal mapowy, spełniający wymagania zawarte w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, który ułatwi i przyspieszy dostęp do danych przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów planistycznych o których mowa w ustawie i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dla urzędnika udostępniona zostanie funkcjonalność generowania wypisów i wyrysów z MPZP
 3. Formularze ePuap – opracowanie formularzy elektronicznych najczęściej załatwianych spraw w urzędzie dla platformy ePuap. – aby można była złożyć wniosek bez wychodzenia z domu.
 4. Elektroniczny Obieg Dokumentów – System będzie zintegrowany z platformą ePUAP, umożliwi prawidłowe obsługiwanie korespondencji napływającej do urzędu w formie elektronicznej oraz wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej do obywateli i innych instytucji
 5. E-Rada Aplikacja dla Biura Rady, radnych, prowadzenia sesji i głosowań, w tym zakup tabletów dla Radnych co umożliwi
  • Usprawnienie komunikacji między Biurem Rady Miejskiej a Radnymi
  • Wyeliminowanie konieczności dostarczenia dokumentów papierowych do Radnych
 6. Strona internetowa – Strona będzie spełniała wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności, standardów WCAG 2.0. Strona będzie dostosowana do wyświetlania na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
 7. E-Cmentarz – aplikacja internetowa dostosowana do urządzeń mobilnych której podstawową funkcjonalności będzie wyszukiwarka grobów i osób pochowanych

Po stronie Urzędu  dostawa urządzeń i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia powyższych usług w tym m.in.:

 • Oprogramowanie biurowe,
 • Serwer, stacje robocze,
 • Urządzenia i oprogramowanie związane z bezpieczeństwem danych.

Aktualizacja

e-usługi
e-usługi

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bolkowie Burmistrz Grzegorz Kucab oraz przedstawiciel firmy Instal DS Damian Sulima podpisali umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Bolków”. Wartość umowy opiewa na kwotę 19.500,00. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego wyniesie 16.575,00 zł.
Była to najkorzystniejsza oferta z trzech, które wpłynęły w ogłoszonym zamówieniu publicznym. Wykonawcą jest lokalna firma, która posiada doświadczenie w realizacji podobnego projektu. Gwarantuje to terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań.


Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Rozmiar czcionki
Kontrast